Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranje


C|ON|TEXT početna strana >  Partneri

Kako se nelegalni klikovi sprečavaju?

Naši stručnjaci pažljivo prate klikove na C|ON|TEXT da bi zaštitili interese naših partnera kao i interese naših oglašavača. Da bi postigli to, koristimo i automatizovane sisteme i preglede koje obavljaju ljudi, analizirajući sve klikove u potrazi za nelegalnom aktivnošću koja može veštački povećati troškove oglašavača ili zaradu partnera.

Naša specijalo dizajnirana tehnologija analizira sve klikove tokom dužeg vremenskog perioda da utvrdi da li odgovaraju šemi koja se može koristiti da veštački poveća troškove oglašavaču ili zaradu partneru. Ova tehnologija nam omogućava da vidimo ako je bilo koja određena aktivnost na sajtu koji je član sistema generisana normalnim korišćenjem ili potencijalno štetnim korišćenjem nastalim od strane neetičkih korisnika, programa za automatizovano kliktanje ili kliktanjem organizovanim od strane partnera. U stanju smo da filtriramo najveći deo nelegalnih aktivnosti na ovaj način i ovakve aktivnosti se ne naplaćuju oglašavačima.

Kao dodatak automatizovanom procesu imamo tim profesionalaca koji analiziraju saobraćaj na sajtovima koji su članovi mreže, koristeći široku lepezu tehnika zasnovanih na iscrpnom iskustvu. Naštim upoređuje zabeležene aktivnosti sa prethodno detektovanim scenarijima i utvrđuje nove scenarije prevare dok se oblikuju.
Povezani članci

Šta su nelegalni klikovi?


Pretraga