Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Partneri

Kako se nelegalni klikovi spriječavaju?

Naši stručnjaci pažljivo prate klikove na C|ON|TEXT da bi zaštitili interese naših partnera kao i interese naših oglašivača. Da bi postigli to, koristimo i automatizirane sisteme i preglede koje obavljaju ljudi, analizirajući sve klikove u potrazi za nelegalnom aktivnostću koja može umjetno povećati troškove oglašivača ili zaradu partnera.

Naša specijalo dizajnirana tehnologija analizira sve klikove tokom dužeg vremenskog perioda da utvrdi da li odgovaraju šemi koja se može koristiti da umjetno poveća troškove oglašivaču ili zaradu partneru. Ova tehnologija nam omogućava da vidimo ako je bilo koja određena aktivnost na sajtu koji je član sistema generirana normalnim korištenjem ili potencijalno štetnim korištenjem nastalim od strane ne etičkih korisnika, programa za automatizirano kliktanje ili kliktanjem organiziranim od strane partnera. U stanju smo da filtriramo najveći dio ne legalnih aktivnosti na ovaj način i ovakve aktivnosti se ne naplaćuju oglašivačima.

Kao dodatak automatizovanom procesu imamo tim profesionalaca koji analiziraju promet na sajtovima koji su članovi mreže, koristeći široku lepezu tehnika zasnovanih na iscrpnom iskustvu. Naš tim uspoređuje zabilježene aktivnosti sa prethodno prepoznatim scenarijima i utvrđuje nove scenarije prevare dok se oblikuju.
Povezani članci

Šta su nelegalni klikovi?


Pretraga