Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranje


C|ON|TEXT početna strana >  Partneri  >  Implementacija

Kako da pomognem da C|ON|TEXT shvati koji delovi strane sadrže relevantan sadržaj?

Obično na svakoj stranici Vašeg sajta postoje delovi koji nisu relevantni za tematiku strane. Na primer kontaktne informacije koje se obično nalaze na dnu strane ili meni koji se nalazi na svim stranicama verovatno nije relevantan za tematiku stranice. Međutim, pošto C|ON|TEXT nema ljudske sposobnosti procene, postojanje nepotrebnog sadržaja ga može zbuniti tako da pomisli da je tema stranice drugačija. Zbog toga je pametno ukazati sistemu na kom delu stranice se nalazi relevantan sadržaj za tu stranicu.

Postoji nekoliko klasičnih primera gde bi ste ovo želeli da koristite. Na primer, ukoliko prikazujete reklame na forumu, verovatno ćete želeti da se samo sadržaj poruka na stranici koristi kao sadržaj stranice a da se iz analize odstrani deo koji govori o korisnivima, njihovoj lokaciji, datumu registracije i sl. Ili, ako prikazujete reklame na sajtu sa vestima ili blogu, verovatno ćete želeti da iz analize izbacite tekst iz dela "povezane vesti". Naslovi i opisi povezanih vesti najčešće nisu iste tematike kao i vest na trenutnoj stranici, i reklame koje sistem odabere uzevši i taj tekst u obzir mogu biti pogrešne.

Da bi ste sistemu pokazali koji delovi stranice sadrže relevantan tekst uokvirite HTML komentarima specifične sadržine. Te komentare će C|ON|TEXT prepoznati i koristiti kao graničnike unutar kojih se nalazi relevantan tekst. Evo primera:

<HTML> <HEAD> <TITLE>Primer stranice</TITLE> </HEAD> <BODY> <P>Ovaj tekst neće biti uzet u obzir pri analizi</P> <!-- C-ON-TEXT_CONTENT_START --> <DIV>Ovaj tekst ĆE BITI UZET U OBZIR pri analizi</DIV> <!-- C-ON-TEXT_CONTENT_END --> <DIV>Ovaj tekst neće biti uzet u obzir pri analizi</DIV> <P> <!-- C-ON-TEXT_CONTENT_START --> Ovaj tekst ĆE TAKOĐE BITI UZET U OBZIR pri analizi <!-- C-ON-TEXT_CONTENT_END --> </P> </BODY> </HTML>

Kao što vidite na primeru, relevantan sadržaj je potrebno uokviriti u komentare sa sadržajem C-ON-TEXT_CONTENT_END za početak i C-ON-TEXT_CONTENT_END za kraj celine. Ukoliko C|ON|TEXT nađe jedan ili više ovakvih delova na stranici ignorisaće sav tekst koji nije unutar tih delova. Ukoliko na stranici ne postoji ni jedan ovakav deo, smatraće se da je kompletan sadržaj stranice relevantan.
Povezani članci

Šta su standardne reklame?
Kako da se reklame prikazuju samo na nekim delovima strane?
Šta su reklame u tekstu?
Šta su kanali?


Pretraga