Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranje


C|ON|TEXT početna strana >  Partneri  >  Implementacija

Kako da se reklame prikazuju samo na nekim delovima strane?

Ukoliko implementirate reklame u tekstu, verovatno ćete želeti da izbegnete da se tekst na određenim delovima strane pretvara u linkove i reklame. Na primer, verovatno ne biste želeli da se ovo dešava u meniju koji imate na stranici. Takodje, možete imati delove stranice koji su inicijalno skriveni i prikazuju se tek upotrebom skripta kada ih inicira neka akcija posetioca. To verovatno nije najbolje mesto za reklamu u tekstu, jer posetilac neće videti reklame ukoliko ne inicira prikaz tog dela stranice.

Da biste ograničili prikaz reklama u tekstu na samo određene delove stranice, potrebno je da izmenite HTML kôd stranice tako da željene delove uokvirite DIV tagom koji će imati klasu ctx_content. Nije neophodno da zaista imate definisanu ovu klasu među CSS klasama stranice, ime ove klase je samo referenca koju C|ON|TEXT traži na Vašoj stranici kako bi izdvojio pogodne sekcije za prikaz reklama.

Sledeći primer pokazuje kako izgleda jednostavna strana sa delovima na kojima će se prikazivati reklame u tekstu i delovima na kojima neće:

<HTML> <HEAD> <TITLE>Primer stranice</TITLE> </HEAD> <BODY> <P>Ovaj tekst neće biti izmenjen da sadrži reklame</P> <DIV class="ctx_content">Ovaj tekst ĆE BITI IZMENJEN da sadrži reklame</DIV> <DIV>Ovaj tekst neće biti izmenjen da sadrži reklame</DIV> </BODY> </HTML>

U HTML kôdu iznad možete videti koji će deo teksta stranice biti iskorišćen za prikaz reklama u tekstu. Na ostatku stranice se neće prikazivati reklame. Možete imati više izdvojenih sekcija na kojima će se prikazivati reklame. U tom slučaju je potrebno je da uokvirite specificiranim DIV tagom različite sekcije na stranici. Ukoliko na stranici ne postoji ni jedna sekcija koja je određena za prikaz reklama, sistem će koristiti kompletan tekst na stranici za prikaz reklama.
Povezani članci

Šta su standardne reklame?
Šta su reklame u tekstu?
Šta su kanali?
Kako da pomognem da C|ON|TEXT shvati koji delovi strane sadrže relevantan sadržaj?


Pretraga