Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Partneri  >  Implementacija

Kako da se reklame prikazuju samo na nekim dijelovima stranice?

Ukoliko implementirate reklame u tekstu, vjerovatno ćete željeti da izbjegnuti da se tekst na određenim dijelovima stranice pretvara u linkove i reklame. Na primjer, vjerovatno ne biste željeli da se ovo dešava u meniju koji imate na stranici. Takodjer, možete imati dijelove stranice koji su inicijalno skriveni i prikazuju se tek upotrebom skripte kada ih inicira neka akcija posjetitelja. To vjerovatno nije najbolje mjesto za reklamu u tekstu, jer posjetitelj neće videti reklame ukoliko ne inicira prikaz tog dijela stranice.

Da biste ograničili prikaz reklama u tekstu na samo određene dijelove stranice, potrebno je da izmjenite HTML kôd stranice tako da željene dijelove uokvirite DIV tagom koji će imati klasu ctx_content. Nije neophodno da zaista imate definiranu ovu klasu među CSS klasama stranice, ime ove klase je samo referenca koju C|ON|TEXT traži na Vašoj stranici kako bi izdvojio pogodne sekcije za prikaz reklama.

Slijedeći primjer pokazuje kako izgleda jednostavna stranica sa dijelovima na kojima će se prikazivati reklame u tekstu i dijelovima na kojima neće:

<HTML> <HEAD> <TITLE>Primjer stranice</TITLE> </HEAD> <BODY> <P>Ovaj tekst neće biti izmijenjen da sadrži reklame</P> <DIV class="ctx_content">Ovaj tekst ĆE BITI IZMIJENJEN da sadrži reklame</DIV> <DIV>Ovaj tekst neće biti izmijenjen da sadrži reklame</DIV> </BODY> </HTML>

 

U HTML kôdu iznad možete vidjeti koji će dio teksta stranice biti iskorišten za prikaz reklama u tekstu. Na ostatku stranice se neće prikazivati reklame. Možete imati više izdvojenih sekcija na kojima će se prikazivati reklame. U tom slučaju je potrebno da uokvirite specificiranim DIV tagom različite sekcije na stranici. Ukoliko na stranici ne postoji ni jedna sekcija koja je određena za prikaz reklama, sistem će koristiti kompletan tekst na stranici za prikaz reklama.
Povezani članci

Šta su reklame u tekstu?
Što su standardne reklame?
Što su kanali?
Kako da pomognem da C|ON|TEXT shvati koji dijelovi stranice sadrže relevantan sadržaj?


Pretraga