Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Oglašivači  >  Efikasnost kampanje

Što je pokrivenost kampanje?

Pokrivenost kampanje je postotak prikaza koje je Vaša kampanja imala u određenom periodu u odnosu na konkurentske kampanje. Na primjer, ako Vaša kampanja im pokrivenost od 80% znači da je od svakih 100 pronađenih kompatibilnih stranica za prikaz Vaša reklama bila prikazana 80 puta a ostale konkurentske kampanje 20 puta.

Pokrivenost kampanje je direktno ovisna od više faktora. Najbitniji su vrijednost kvaliteta kampanje i cijena po kliku. Ova dva faktora utvrđuju rang ključnih riječi koje iniciraju prikaz Vaše reklame na određenoj stranici. Da bi povećali pokrivenost kampanje najbolje je povećati jedan ili oba ova faktora. Na taj način će se povećati rang ključnih riječi u kampanji pa će ona biti češće birana za prikaz.

Može se desiti da su sve Vaše ključne riječi rangirane na prvom mijestu a i dalje nemate 100% pokrivenosti kampanje. Do ovoga može doći ukoliko je Vaš dnevni budžet premali. Pošto je budžet raspodeljen za ravnomijerno prikazivanje tokom dana, u nekim periodima visokog prometa tokom dana Vaša kampanja je dostigla limit postavljen dnevnim budžetom i u tom periodu nije uzimana u obzir za prikaz. Umesto nje biti će prikazane konkurentske kampanje. Riješenje je da povećate dnevni budžet.
Povezani članci

Šta je dnevni budžet?
Što je pokrivenost ključne reči?
Šta je kvaliteta kampanje?
Što je to rang ključne riječi?
Kako se rangiraju reklame?
Što je cijena po kliku?


Pretraga