Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Partneri  >  Implementacija

Šta je osjetljivost filtera za reklame koje se plaćaju po učinku?

Osjetljivost filtera je podešavanje kojim možete izaberati između većeg broja reklama na stranici koje nisu previše kontekstualno povezane sa temom stranice ili manjeg broja reklama koje su direktno povezene sa temom stranice.

Naime, C|ON|TEXT je u stanju izračunati koliko je svaka potencijalna reklama za Vašu stranicu adekvatna u odnosu na sadržaj stranice. Mali broj reklama ima potpunu povezanost sa temom stranice. Kako se povećava broj reklama koje ulaze u izbor za prikaz, tako opada njihova relevantnost. Osetljivost filtera Vam omogućava da izbalansirate između ove dvije opcije. Možete podesiti filter tako da prikazuje puno reklama među kojima će biti i one sa slabijom relevantnošću, a možete i smanjiti broj reklama koje će se prikazivati ali će onda preostale reklame koje se budu prikazivale biti relevantnije.

Imajte u vidu da, u ovisnosti od sadržaja Vaše stranice, previše konzervativna podešavanja mogu dovesti do toga da nijedna reklama ne bude prikazana jer sistem neće naći dovoljno relevantnu reklamu.
Povezani članci

Kako da izaberem boje i format reklame da se uklope u dizajn mog sajta?
Kako da dodam reklame na moj sajt?
Koje vrste reklama mogu prikazivati na svom sajtu?


Pretraga