Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranje


C|ON|TEXT početna strana >  Partneri

Šta je plaćanje po kliku?

Plaćanje po kliku je model oglašavanja gde, kao partner, bivate plaćeni za svaki klik na reklamu na Vašem sajtu. Posle svakog klika sistem prebacuje određenu količinu sredstava sa računa oglašavača na Vaš račun. Reklame koje se plaćaju po kliku su primarni izbor sistema kod prikazivanja reklama na Vašem sajtu. Tek ukoliko nema dovoljno reklama za prikaz iz ove kategorije koje zadovoljavaju uslove kontekstualne povezanosti sa tekstom na strani, sistem će dodati reklame koje se plaćaju po učinku.

Iznos po kliku koji možete zaraditi na ovom tipu reklama varira u zavisnosti od toga koje su ključne reči uzrokovale prikaz reklame. Neke ključne reči su traženije od drugih i veća konkurencija dovodi do toga da su oglašavači spremi da plate više za prvenstvo prikaza svoje reklame na osnovu te ključne reči. Zbog toga će one stranice na Vašem sajtu koje govore o temama gde postoji veliko interesovanje oglašavača postizati najbolje rezultate.

Imajte u vidu da sistem pažljivo prati moguće zloupotrebe. Ovo se naročito odnosi na nelegalne klikove. Ukoliko se detektuju takve situacije na Vašem sajtu možete snositi posledice, u rasponu od oduzimanja zarade na svim nelegalnim klikovima do ukidanja naloga sa trajnom zabranom otvaranja novog naloga. Sistem većinu nelegalnih klikova otkriva u realnom vremenu, a podaci se i kasnije dodatno analiziraju.
Povezani članci

Šta su nelegalni klikovi?
Šta je plaćanje po učinku?


Pretraga