Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranje


C|ON|TEXT početna strana >  Oglašivači  >  Kvalitet kampanje

Koliko je precizno geografsko lociranje?

Geografsko lociranje nije apsolutno precizno i njegova preciznost se smanjuje sa tipom teritorije. Lociranje na nivou država je precizno oko 99%, na nivou regiona to opada na otprilike 85% dok na nivou grada može opasti i ispod 65%. Ovi podaci se razlikuju od zemlje do zemlje.

Ova nepreciznost je posledica ustrojstva interneta. Fizička lokacija posetioca kojima serviramo reklame se utvrđuje na osnovu njihove IP adrese. Pošto razni internet provajderi imaju svoje skupove adresa, moguće su situacije gde se posetlac iz jednog grada ili regiona povezuje preko provajdera koji je lociran u drugom gradu ili regionu. Zbog toga sistem može pogrešiti.

Na nivou država se ovo retko događa jer obično provajderi funkcionišu u okviru jedne države. Retki izuzeci su npr. kompanijske mreže koje rutiraju saobraćaj preko servera u svojoj centrali koja se nalazi u drugoj državi. U takvoj situaciji sistem može utvrditi da je korisnik dođao iz države u kojoj je centrala, a ne u kojoj se on trenutno nalazi. Ovakvi slučajevi su ređi od 1%.

Na nivou regiona i gradova su greške češće jer se dešava da se korisnik iz unutrašnjosti povezuje preko servera u glavnom gradu države ili regiona iako se fizički ne nalazi u tom gradu.
Povezani članci

Koje su pogodnosti geolociranja?
Šta je geolociranje?


Pretraga