Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Oglašivači  >  Kvalitet kampanje

Šta je geolociranje?

C|ON|TEXT Vam omogućava da izaberete kojim posjetitaljima će se reklama prikazivati na osnovu njihove trenutne lokacije. Možete izaberati bilo koju kombinaciju država, regija i gradova i Vaša reklama će se prikazivati samo posjetiteljima koji dolaze sa tog teritorija. Ostali posjetitelji neće vidjeti Vaše reklame. Time klikovi i novac neće biti potrošeni na posjetitelje koji nisu Vaše potencijalne mušterije.

Na prijmer, predpostavimo da radite na teritoriju Hrvatske, i Vaše reklame su napisane na hrvatskom. Bez geolociranja, Vaša reklama bi mogla biti prikazana "našim" ljudima iz Njemačke, Kanade ili SAD-a. Reklama bi mogla da ih zainteresirati ali tek po dolasku na Vaš sajt bi shvatili da ne mogu kupiti proizvode od Vas ako ih naručuju iz inozemstva. Ne možete ništa zaraditi a plaćate za takve klikove. Geolociranje Vam pomaže da izbjegnete ovakve situacije. Možete izabrati da prikazujete reklame samo posjetiteljima koji dolaze iz Hrvatska i Vaše reklame se neće prikazivati ostalim posjetiteljima.

U drugom primjeru, predpostavimo da se želite reklamirati posjetiteljima  koji govore hrvatski ili talijanski i žive u Hrvatskoj. Možete kreirati dvije kampanje. Prva kampanja bi imala tekst reklame i ključne riječi na hrvatskom, u drugoj bi bile na talijanskom. U obje reklame bi geolocirali Hrvatsku. Možete izabrati različite dnevne budžete za svaku kampanju. Reklame na hrvatskom biti će prikazane posjetiteljima sajtova koji su na hrvatskom jeziku a lociranim bilo gdje u svijetu, pod uvjetom da posjetitelji dolaze iz Hrvatske. Neće biti prikazane posjetiteljima na primjer, iz Bosne. Reklame na talijanskom biti će prikazane na sajtovima na talijanskom jeziku a lociranim u Hrvatskoj ili bilo gdje u svijetu ali samo ako posjetitelji dolaze iz Hrvatske. Neće biti prikazane na tim istim sajtovima ako posetioci dolaze iz Bosne ili ostatka svijeta.
Povezani članci

Koje su prednosti geolociranja?
Koliko je precizno geografsko lociranje?


Pretraga