Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranje


C|ON|TEXT početna strana >  Oglašivači  >  Pregled

Kako se rangiraju reklame?

Kada posetilac učita bilo koju stranicu sa bilo kog sajta u C|ON|TEXT mreži, stranica šalje zahtev na C|ON|TEXT da prikaže najbolje reklame u odnosu na sadržaj stranice. C|ON|TEXT preuzme stranicu, analizira je i pokušava da "razume" koja je tema stranice. Onda pretraži sve aktivne reklame u sistemu u potrazi za najslčnijim reklamama.

Pravi se lista potencijalnih reklama za prikazivanje. Sistem onda rangira potencijalne reklame kombinacijom nekoliko faktora. Pored relevantnosti reklame, dva najvažnija faktora su cena po kliku i kvalitet kampanje. Maksimalnu prihvatljivu cenu po kliku birate sami. Sistem izračunava kvalitet kampanje automatski na osnovu nekoliko faktora, među kojima su CTR i kvalitet stranice na Vašem sajtu na koju vodi reklama. Viši kvalitet kampanje znači da možete plaćati manju cenu po kliku.

Predpostavimo da su reklame X i Y obe relevantne za stranicu koja traži reklamu. Kampanja X ima kvalitet kampanje od 37 i cenu po kliku od 3.02 €. Kampanja Y ima kvalitet kampanje od 56 i cenu po kliku od 2.18 €. Sistem ih rangira ovako:

X: 3.02 x 37 = 111.74 (rangirana na poziciji 2)
Y: 2.18 x 56 = 122.08 (rangirana na poziciji 1)

Čak i sa značajno većom cenom po kliku, kampanja X je i dalje rangirana na poziciji 2 i propušta najbolja reklamna mesta. Postoje dva načina da kampanja X dođe na poziciju 1. Može da poveća kvalitet kampanje na 41 ili može da poveća cenu po kliku na 3.30 €.
Povezani članci

Šta je to CTR?
Kako C|ON|TEXT funkcioniše?
Koliko košta C|ON|TEXT?
Šta je cena po kliku?
Kako ključne reči utiču na moju kampanju?
Šta je kvalitet kampanje?


Pretraga