Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranje


C|ON|TEXT početna strana >  Oglašivači  >  Ključne reči

Šta je pokrivenost ključne reči?

Pokrivenost ključne reči je procenat u kome je Vašoj kampanji, na osnovu dotične ključne reči, pruženo prvenstvo u prikazivanju u odonosu na konkurentske reklame. Na primer, ako je pokrivenost ključne reči 80% to znači da je od svakih 100 prikaza iniciranih ovom ključnom reči Vaša kampanja dobila 80 prikaza a sve ostale konkurentske kampanje samo 20.

Pokrivenost ključne reči zavisi od više faktora pri čemu su najbitniji kvalitet kampanje i cena po kliku za zadatu kampanju. Ova dva faktora utvrđuju rang ključne reči koje iniciraju prikaz Vaše reklame na određenoj strani. Da bi povećali pokrivenost ključne reči najbolje je povećati jedan ili oba ova faktora. Na taj način će se povećati rang ključnih reči u kampanji pa će ona biti češće birana za prikaz.

Može se desiti da je Vaša ključna reč rangirana na prvom mestu a i dalje nemate 100% pokrivenosti ključne reči. Do ovoga može doći ukoliko je dnevni budžet kampanje premali. Pošto je budžet raspodeljen za ravnomerno prikazivanje tokom dana, u nekim periodima visokog saobraćaja tokom dana Vaša kampanja je dostigla limit postavljen dnevnim budžetom i u tom periodu nije uzimana u obzir za prikaz. Umesto nje će biti prikazane konkurentske kampanje. Rešenje je da povećate dnevni budžet.
Povezani članci

Šta je cena po kliku?
Šta je dnevni budžet?
Sta je to rang ključne reči?
Šta je kvalitet kampanje?
Kako se rangiraju reklame?
Šta je pokrivenost kampanje?


Pretraga