Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Oglašivači  >  Ključne reči

Što je pokrivenost ključne reči?

Pokrivenost ključne riječi je postotak kome je Vašoj kampanji, na osnovu dotične ključne riječi, pruženo prvenstvo u prikazivanju u odnosu na konkurentske reklame. Na primjer, ako je pokrivenost ključne riječi 80% to znači da je od svakih 100 prikaza iniciranih ovom ključnom riječi Vaša kampanja dobila 80 prikaza a sve ostale konkurentske kampanje samo 20.

Pokrivenost ključne riječi zavisi od više faktora pri čemu su najbitniji kvaliteta kampanje i cijena po kliku za zadatu kampanju. Ova dva faktora utvrđuju rang ključne riječi koje iniciraju prikaz Vaše reklame na određenoj stranici. Da bi povećali pokrivenost ključne riječi najbolje je povećati jedan ili oba ova faktora. Na taj način će se povećati rang ključnih riječi u kampanji pa će ona biti češće birana za prikaz.

Može se desiti da je Vaša ključna riječ rangirana na prvom mestu a i dalje nemate 100% pokrivenosti ključne riječi. Do ovoga može doći ukoliko je dnevni budžet kampanje premali. Pošto je budžet raspodeljen za ravnomjerno prikazivanje tokom dana, u nekim periodima visokog prometa tokom dana Vaša kampanja je dostigla limit postavljen dnevnim budžetom i u tom periodu nije uzimana u obzir za prikaz. Umjesto nje će biti prikazane konkurentske kampanje. Riješenje je da povećate dnevni budžet.
Povezani članci

Što je cijena po kliku?
Šta je dnevni budžet?
Što je to rang ključne riječi?
Šta je kvaliteta kampanje?
Što je pokrivenost kampanje?
Kako se rangiraju reklame?


Pretraga