Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranje


C|ON|TEXT početna strana >  Oglašivači  >  Efikasnost kampanje

Šta je pokrivenost kampanje?

Pokrivenost kampanje je procenat prikaza koje je Vaša kampanja imala u određenom periodu u odnosu na konkurentske kampanje. Na primer, ako Vaša kampanja im pokrivenost od 80% znači da je od svakih 100 pronađenih kompatibilnih strana za prikaz Vaša reklama bila prikazana 80 puta a ostale konkurentske kampanje 20 puta.

Pokrivenost kampanje je direktno zavisna od više faktora. Najbitniji su vrednost kvaliteta kampanje i cena po kliku. Ova dva faktora utvrđuju rang ključnih reči koje iniciraju prikaz Vaše reklame na određenoj strani. Da bi povećali pokrivenost kampanje najbolje je povećati jedan ili oba ova faktora. Na taj način će se povećati rang ključnih reči u kampanji pa će ona biti češće birana za prikaz.

Može se desiti da su sve Vaše ključne reči rangirane na prvom mestu a i dalje nemate 100% pokrivenosti kampanje. Do ovoga može doći ukoliko je Vaš dnevni budžet premali. Pošto je budžet raspodeljen za ravnomerno prikazivanje tokom dana, u nekim periodima visokog saobraćaja tokom dana Vaša kampanja je dostigla limit postavljen dnevnim budžetom i u tom periodu nije uzimana u obzir za prikaz. Umesto nje će biti prikazane konkurentske kampanje. Rešenje je da povećate dnevni budžet.
Povezani članci

Kako se rangiraju reklame?
Šta je cena po kliku?
Šta je dnevni budžet?
Šta je pokrivenost ključne reči?
Šta je kvalitet kampanje?
Sta je to rang ključne reči?


Pretraga