Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranje


C|ON|TEXT početna strana >  Partneri  >  Implementacija

Kako da izaberem boje i format reklame da se uklope u dizajn mog sajta?

Boje i format reklama se podešavaju za svaki kanal posebno na partnerskom portalu. Postoji više pristupa prilikom izbora boja i formata ali dva se ističu.

Prvi pristup koji uobičajeno koriste partneri je izbor boja na taj način da se reklame "utope" u postojeći dizajn sajta. Obično se biraju ista pozadina na kao na sajtu, ista boja slova i ista boja okvira reklame kao ona u kojoj su već postojeći okviri sa sadržajem na sajtu. Na ovaj način se povećava šansa za klik na reklamu, jer korisnik reklamu doživljava kao integralni deo sajta.

Drugi pristup je potpuno suprotan i sastoji se u izboru boja tako da privlače pažnju na reklame. Izabiru se boje koje se drastično razlikuju od boja koje su inače primenjene na strani. Na ovaj način se pažnja privlači na reklamu i posetilac se podstiče da primeti reklamu i da se zainteresuje za klik na nju.

Koji pristup će na Vašem sajtu bolje funkcionisati zavisi od mnoštva faktora. Najbolji način je da sami testirate oba pristupa, ili osmislite svoj unikatni pristup. Napravite dva ili više kanala sa različitim bojama i prikažite ih na približno istom broju stranica tokom perioda od nedelju do dve dana. Posle toga uporedite CPC ili eCPM vrednosti kanala i vidite koji je kanal postigao bolje rezultate.
Povezani članci

Koji su podržani formati za standardne reklame?
Šta je eCPM?
Koje vrste reklama mogu prikazivati na svom sajtu?
Kako da dodam reklame na moj sajt?
Koliko blokova reklama smem da prikažem na jednoj stranici?
Šta su kanali?
Šta je CTR?


Pretraga