Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Partneri  >  Pregled

Šta je gustoća linkova za reklame u tekstu?

Gustoća linkova za reklame u tekstu je jedan od parametara koje možete podesiti prilikom dodavanja HTML kôda na stranice Vašeg sajta.

Ovaj parametar određuje koliko će ključnih riječi ili fraza C|ON|TEXT pretvoriti u linkove. Ne možete izabrati točan broj, već relativnu mjeru, a sistem će na osnovu količine teksta na stranici odrediti točan broj reklama u tekstu koje će prikazati.

Imajte u vidu da ovu mjeru treba odrediti racionalno i da treba provijeriti rezultate poslije primjene kôda na stranici. Previše reklama može izazvati zasićenje i djelovati kontraproduktivno, smanjujući broj klikova a samim tim i Vaš profit.
Povezani članci

Koje vrste reklama mogu prikazivati na svom sajtu?
Što su standardne reklame?
Kako da dodam reklame na moj sajt?
Šta su reklame u tekstu?


Pretraga