Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranje


C|ON|TEXT početna strana >  Partneri  >  Pregled

Koje vrste reklama mogu prikazivati na svom sajtu?

Trenutno, na C|ON|TEXT možete prikazivati standardne reklame i reklame u tekstu.

Reklame u tekstu su najpopularnije reklame kod naših partnera. U ovoj vrsti reklamiranja C|ON|TEXT analizira tekst na stranici partnerskog sajta i bira ključne reči i fraze koje odgovaraju temi o kojoj se govori na stranici. Zatim se izabrane fraze u tekstu pretvaraju u linkove. Kada posetilac pređe kursorom miša preko ovakvog linka, reklama se prikazuje u 'balončiću' koji se iscrta preko sadržaja strane. Ukoliko posetilac klikne na link ili balončić, biva odveden na sajt koji se reklamira a partneru se dodeljuje zarada.

Standardne reklame su uobičajeni tip reklama koji se može sresti na internetu. U ovoj vrsti reklamiranja C|ON|TEXT analizira stranicu i nalazi ključne reči i fraze koje odgovaraju temi stranice. Posle toga se reklame ubacuju u nekom od izabranih formata na predefinisana mesta na strani. Ukoliko posetilac klikne na reklamu, biva odveden na sajt koji se reklamira a partneru se dodeljuje zarada.
Povezani članci

Šta su standardne reklame?
Šta su reklame u tekstu?
Koji su podržani formati za standardne reklame?


Pretraga