Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Partneri  >  Pregled

Koje vrste reklama mogu prikazivati na svom sajtu?

Trenutno, na C|ON|TEXT možete prikazivati standardne reklame i reklame u tekstu.

Reklame u tekstu su najpopularnije reklame kod naših partnera. U ovoj vrsti reklamiranja C|ON|TEXT analizira tekst na stranici partnerskog sajta i bira ključne riječi i fraze koje odgovaraju temi o kojoj se govori na stranici. Zatim se izabrane fraze u tekstu pretvaraju u linkove. Kada posjetitelj prijeđe kursorom miša preko ovakvog linka, reklama se prikazuje u 'balončiću' koji se iscrta preko sadržaja strane. Ukoliko posjetitelj klikne na link ili balončić, preusmjeriti će se na na sajt koji se reklamira a partneru se dodeljuje zarada.

Standardne reklame su uobičajeni tip reklama koje se može sresti na internetu. U ovoj vrsti reklamiranja C|ON|TEXT analizira stranicu i nalazi ključne riječi i fraze koje odgovaraju temi stranice. Poslije toga se reklame ubacuju u nekom od izabranih formata na prije definirana mjesta na stranici. Ukoliko posjetitelj klikne na reklamu, biti će odveden na sajt koji se reklamira a partneru se dodeljuje zarada.
Povezani članci

Koji su podržani formati za standardne reklame?
Šta su reklame u tekstu?
Što su standardne reklame?


Pretraga