Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Oglašivači  >  Kampanje

Kako da napravim uspješnu reklamu?

Da bi Vaša reklama bila uspješna potrebno je da ukratko i interesantno opište Vaš proizvod. Najbolji pristup je 'zagolicati maštu' potencijalnog klijenta kako bi kliknuo na reklamu i došao na Vaš sajt da sazna više ili kupi proizvod.

Naslov i tekst reklame bi trebale biti kratke i informativne a eventualna slika uz reklamu da bude jasna. Imajte u vidu da se slika ne prikazuje u svim formatima reklama tako da je potrebno da samo naslov i tekst budu dovoljni, slika je 'bonus'.

Kod izbora ključnih riječi bitno je izabrati one riječi ili fraze koje potencijalnog klijenta asociraju na Vaš proizvod. Poželjno je izabrati što više riječi ali ne treba birati riječi koje su logički nepovezane sa proizvodom. Razlog za ovo je u činjenici da sistem na osnovu odnosa prikazanih i kliknutih reklama računa vrijednost kvalitete kampanje. Ova vrijednost (zajedno sa cijenom po kliku) određuje koje će reklame imati prednost u prikazivanju nad konkurentskim reklamama. Izbor nerelevantnih ključnih riječi dovodi do smanjenja vrijednosti kvalitete kampanje, što znači da ćete vjerovatno morati platiti više da bi Vaša kampanja imala prioritet.

Nasuprot tome, ne treba ići ni u krajnost i izabrati samo nekoliko ključnih riječi. U takvoj situaciji Vaša reklama jednostavno neće imati previše prilike da se prikazuje jer će manjak ključih riječi dovesti do toga da vrlo mali broj stranica na sajtovima bude izabran kao pogodan. Ono što preporučujemo je da izaberete veliki broj ključnih riječi u početku i ostavite kampanju da funkcionira nekoliko dana. Poslije toga u statistikama možete vidjeti koje ključne riječi su uspešne, a koje ruše kvalitetu kampanje. Nakon toga uklonite ne uspješne ključne riječi, a uspešne riječi proširite sinonimima, oblicima u drugim padežima, vremenima i množini kao i riječima koje su kontekstualno slične.

Što se tiče izbora cijene po kliku, ovde su stvari pravocrtne- što veća cijena po kliku, to veći prioritet ima Vaša kampanja prilikom izbora između konkurentskih reklama. U svakom trenutku možete videti koji rang ima svaka ključna riječ Vaše kampanje sa zadatom cijenom po kliku, i ako smatrate da je potrebno možete promeniti cijenu. Imajte u vidu da je rang Vaših ključnih riječi podložan promjenama jer i vlasnici konkurentskih kampanja mogu u bilo kom trenutku promeniti cijenu po kliku i time oboriti ili poboljšati rang Vaših ključnih riječi. Najbolju predstavu o uspešnosti vaše kampanje možete imati uvidom u vrijednost 'pokrivenost kampanje' u statistikama Vašeg naloga. Također možete videti ovu vrijednost i za svaku riječ pojedinačno.

Ukoliko imate limitirano ciljno tržište za Vaš proizvod, pametno je ograničiti (geolocirati) prikazivanje reklame samo na određenu regiju. Na taj način izbjegavate da ljudi sa drugih teritorija koji ne mogu biti Vaši klijenti kliknu na Vašu reklamu i time Vam naprave bespotreban trošak. Prikazivanje možete ograničiti na nivou grada, regije ili države a možete izabrati i nekoliko različitih teritorija istovremeno.
Povezani članci

Što je cijena po kliku?
Kako C|ON|TEXT funkcionira?
Koliko košta C|ON|TEXT?
Kako C|ON|TEXT bira gdje da prikaže moje reklame?
Šta je geolociranje?
Što je to rang ključne riječi?
Šta je kvaliteta kampanje?
Što je pokrivenost kampanje?
Kako se rangiraju reklame?
Kako da izaberem ključne riječi sa najboljim učinkom?


Pretraga