Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Oglašivači  >  Kampanje

Kako da kreiram novu kampanju?

Da bi ste kreirali novu kampanju na Vašem nalogu, dovoljno je da na glavnom ekranu poslije logiranja, u polju ispod teblice unesete ime kampanje i kliknete na link Dodaj. Ovim pokrećete 'čarobnjaka' koji vas, korak po korak, vodi kroz proces kreiranja nove kampanje.

Osim imena kampanje, jedan od najvažnijih podataka je link na stranicu na Vašem sajtu na koju želite da preusmjerimo korisnika pošto klikne na reklamu. Ovo može biti bilo koja stranica Vašeg sajta, a uobičajeno je da to bude naslovna stranica ili stranica na kojoj se nalazi širi opis proizvoda koji reklamirate.

Nakon toga je potrebno unjeti naslov i tekst reklame i eventualno izabrati sliku koja će ići uz reklamu. Naslov i tekst treba osmisliti tako da ukratko opišu proizvod koji reklamirate i zainteresiraju potencijalnog kupca da klikne na Vašu reklamu i time dođe na Vaš sajt. Slika je opcionalna i sistem će je automatski umanjiti na potrebnu veličinu ukoliko je prevelika.

Nakon toga je potrebno izabrati ključne riječi koje će sistem koristiti da bi izabrao prave sajtove i stranice na kojima da prikazuje Vašu reklamu. Ovo su riječi koje asociraju na proizvod ili njegova svojstva, one riječi koje, po Vašem mišljenju, potencijalne klijente mogu da zainteresiraju da dođu na Vaš sajt. Možete izabrati veliki broj ključnih riječi a na osnovu toga koliko često posjetielji kliknu na reklamu koju iniciraju određene ključne riječi se kasnije se računa kvaliteta kampanje. Visoka kvaliteta kampanje Vam omogućava jeftinije reklamiranje.

Potom unosite cijenu koju želite da platite po kliku i dnevni budžet. Cijena po kliku određuje koliko često će se prikazivati Vaša reklama u odnosu na konkurentske reklame (sa sličnim ključnim riječima). Dnevni budžet određuje koliki je maksimalno dozvoljeni iznos koji kampanja smije dnevno potrošiti.

Nakon toga možete izabrati ciljni teritorij (ili više njih) na kojima će se Vaše reklame prikazivati. Cljani teritorij moze mogu biti na nivou države, regije ili grada. Na ovaj način možete ograničiti posjetitelje koji vide Vaše reklame samo na one koje dolaze sa Vaših ciljnih tržišta. Također možete izabrati i uvjete koji automatski pauziraju kampanju kada su ispunjeni. Uvjeti mogu biti početni ili krajnji datum kampanje i totalni iznos koji je kampanja potrošila. Ukoliko ne izaberete niti jedan uvjet, kampanja će se prikazivati sve dok je ne zaustavite ručno ili sredstva na Vašem nalogu ne budu istrošena.

Na kraju možete vidjeti pregled izabranih opcija na jednom mjestu i uključiti dnevne izveštaje za kampanju koji će Vam biti poslan na email ukoliko to želite.
Povezani članci

Što je cijena po kliku?
Koliko košta C|ON|TEXT?
Koje su prednosti geolociranja?
Kako C|ON|TEXT bira gdje da prikaže moje reklame?
Šta je dnevni budžet?
Gdje će se moje reklame prikazivati?
Kako ključne riječi utječu na moju kampanju?
Šta je kvaliteta kampanje?
Kako se rangiraju reklame?


Pretraga