Učitavam ...


Kontekstualno reklamiranje


C|ON|TEXT početna strana >  Oglašivači  >  Ključne reči

Kako da poboljšam rang ključnih reči?

Rang ključnih reči se izračunava kombinacijom nekoliko faktora. Na dva najvažnija faktora možete da utičete. To su cena po kliku i kvalitet kampanje.

Predpostavimo da su ključne reči X i Y iste reči u konkurentskim kampanjama. Kampanja X ima kvalitet kampanje od 37 i cenu po kliku od 3.02 €. Kampanja Y ima kvalitet kampanje od 56 i cenu po kliku od 2.18 €. Sistem ih rangira ovako:

X: 3.02 x 37 = 111.74 (rangirana na poziciji 2)
Y: 2.18 x 56 = 122.08 (rangirana na poziciji 1)

Čak i sa značajno većom cenom po kliku, ključna reč X je i dalje rangirana na poziciji 2 i propušta najbolja reklamna mesta. Postoje dva načina da ključna reč X dođe na poziciju 1. Može da poveća kvalitet kampanje na 41 ili može da poveća cenu po kliku na 3.30 €.
Povezani članci

Šta je cena po kliku?
Šta je pokrivenost ključne reči?
Sta je to rang ključne reči?
Šta je to CTR?
Kako ključne reči utiču na moju kampanju?
Kako da izaberem ključne reči sa najboljim učinkom?
Šta je kvalitet kampanje?


Pretraga