Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Oglašivači  >  Ključne reči

Kako da poboljšam rang ključnih riječi?

Rang ključnih riječi se izračunava kombinacijom nekoliko faktora. Na dva najvažnija faktora možete utjecati. To su cijena po kliku i kvaliteta kampanje.

Predpostavimo da su ključne riječi X i Y iste riječi u konkurentskim kampanjama. Kampanja X ima kvalitetu kampanje od 37 i cijenu po kliku od 3.02 €. Kampanja Y ima kvalitetu kampanje od 56 i cijenu po kliku od 2.18 €. Sistem ih rangira ovako:

X: 3.02 x 37 = 111.74 (rangirana na poziciji 2)
Y: 2.18 x 56 = 122.08 (rangirana na poziciji 1)

Čak i sa značajno većom cijenom po kliku, ključna riječ X je i dalje rangirana na poziciji 2 i propušta najbolja reklamna mjesta. Postoje dva načina da ključna riječ X dođe na poziciju 1. Može povećati kvalitetu kampanje na 41 ili može povećati cijenu po kliku na 3.30 €.
Povezani članci

Što je cijena po kliku?
Šta je to CTR?
Što je to rang ključne riječi?
Što je pokrivenost ključne reči?
Kako ključne riječi utječu na moju kampanju?
Šta je kvaliteta kampanje?
Kako da izaberem ključne riječi sa najboljim učinkom?


Pretraga