Učitavam ...


Kontekstualno oglašavanje


C|ON|TEXT početna stranica >  Oglašivači  >  Ključne reči

Što je to rang ključne riječi?

Rang ključne riječi je pozicija koju Vaša ključna riječ drži u usporedbi sa istim ključnim riječima u konkurentskim kampanjama.

Rang ključne riječi se utvrđuje koristeći nekoliko faktora. Najvažniji faktori su CTR ključne riječi i kvaliteta kampanje. Ako je Vaša ključna riječ rangirana kao prva, Vaša kampanja će biti glavni kandidat za prikazivanje na određenoj stranici. Ako je Vaša ključna riječ rangirana kao druga, Vaša kampanja će biti prikazivana samo onda kada je kampanja koja sadrži bolje rangiranu ključnu riječ istrošila svoj dnevni budžet. Slično, ključna riječ sa rangom 3 će dobiti pažnju tek kada bolje rangirane ključne riječi potroše dnevni budžet.

Očigledno, veoma je bitno da svaka ključna riječ u kampanji ima što bolji rang. Uvijek možete provijeriti koliko pažnje dobija Vaša kampanja u odnosu na konkurenciju. Sve što trebate učiniti je pogledati vrijednost Pokrivenost kampanje za određenu kampanju. Slična vrijednost se može naći i za svaku ključnu riječ, dajući Vam priliku da utvrdite koje ključne riječi ne postižu željeni rang.
Povezani članci

Što je cijena po kliku?
Šta je to CTR?
Što je pokrivenost ključne reči?
Kako ključne riječi utječu na moju kampanju?
Šta je kvaliteta kampanje?
Kako da izaberem ključne riječi sa najboljim učinkom?
Kako da poboljšam rang ključnih riječi?


Pretraga